2013 m. gegužės 11 d., šeštadienis

Epitetai

Apsivilkusi vakarine suknele, mėlynam žibuoklių fõne,
grėbiu pilkus lapus krūvon, apnuogindama žemę, nubertą kruvinom putìnų uogom.